mau-bien-ban-nhac-nho-vi-pham-2

Dưới đây là cách mà chúng tôi bảo mật thông tin của bạn. Một khi các bạn vào trang web của chúng tôi tức là đã đồng ý với chính sách bảo mật này. Nếu có gì thay đổi chúng tôi sẽ thông báo đến cho các bạn.

Chúng tôi lấy những thông tin gì?

Chúng tôi chỉ lấy những thông tin cá nhân sau: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email,….

Chúng tôi lấy thông tin để làm gì?

Chúng tôi lấy thông tin của bạn để:

  • Gửi những thông tin mới nhất về các bài đăng của chúng tôi
  • Nắm rõ được thông tin của các bạn

Cam kết

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không cung cấp những thông tin của bạn cho người thứ ba biết được.